The shapes of Lesvos

Lesvos

Lesbos, or Lesvos. Shaped, as written by Odysseas Elytis, like a platanus leaf, which “some god, in order to have his fun, severed and blew away in the middle of the ocean”. I see more of a resemblance with a fig leaf. A romantic symbol picked up by tourist brochures, conjuring up images of late Mediterranean summers, softness and sweetness. There’s also a part biblical, part political metaphor in there about how a continent or nation uses its satellite islands as stopgaps, or to cover up its cracks. I resist the temptation to develop this image, given its vulgar implications; there are many more possible shapes to be seen. A moth, a tent, a lifevest… and if you zoom into the northern coast, a boat touching down on land, with a head popping out.

According to some sources, Aristotle and his wife Pythias arrived in Lesvos as political refugees in 345 B.C., from across the Edremit Gulf, fleeing the upheaval of Assos following the assassination of ruler Hermias, Pythias’ father or uncle. Lesvos’ symbolism as a haven for refugees continues through the ages. It is said that over half the population of Lesvos descend from the Greek exodus from the 1922 Great Fire of Smyrna, today’s İzmir. A legacy that the new generations have not chosen to forget, particularly in Sykaminéa, one of the villages closest to the Ayvalık coast, and a very literal beacon of contemporary hospitality.

The poem below, part of a series on island shapes, should have been written two years ago, following a visit to Lesvos for a conference on borders. Whilst travelling around the island I filled half of a little red New Internationalist notebook, but lost it on a train a few weeks later. Hence, perhaps, the fixation on names, words and letters regrettably erased.

Maltese original first, followed by the English adaptation.

Lesbos S

Il-forom ta’ Lesvos
 

Baħrija żebbuġija
bejn tittajjar u titterter
fi mnifsejn id-debba tal-Anatolja.
L-għeruq u z-zokk imqaċċat
ta’ siġra ppetrifikata,
kull ċirku jirrifletti
millenju mewġ mellies.
Lambda mnaqqxa fil-ġebel,
xi ftit mittiekla:
Lesbos, bil-b,
bħall-baħar ibaqqan il-blat,
jew Lesvos, bil-v,
bħar-riefni jvenvnu
fil-golfi u fil-fliegi.

Iċ-ċattra sorġiet fuq iċ-ċagħak –
bejn Tsónia u Sykaminéa
tisponta ras b’miljun wiċċ.
345 Q.K., Aristotli u Pythias
jaħarbu t-taqlib ta’ Assos
wara l-qtil ta’ missierha.
1922 W.K., Ariadne,
Vasilikí, Yiannis,
imkeċċija mill-ħuġġieġa ta’ Smyrna.
Mill-2011 sal-lum, Azra,
Badawi, Jamal, Dunya,
f’kull ċattra abġad sħiħ,
fost alfabeti oħra,
jirkbu l-gomma
biex ma jitħassrux biċ-ċomb.

Lesvos, tripied tal-fotoġurnalisti
imdaħħal sew fir-ramel
bil-lest għall-ispettaklu.
Lesvos, tinda ma tingħalaqx
minn quddiem jew minn wara,
daqqa mogħtija n-nar,
daqqa mtaqqla bil-borra,
daqqa tberraħ il-gwienaħ, ittir,
u teħel mal-fildiferru.
Lesvos, ras ħoxna ta’ mopp
timsaħ l-ittri mill-art
biex tlaħlaħhom ‘l hemm,
forsi jonqsu ftit in-numri
fuq l-ispreadsheet
tal-Ministeru tal-Intern.

F’Efthaloú, f’Paliós, f’Mitilini,
ġakketta tas-salvataġġ
mitluqa fuq iċ-ċagħak,
titgerrem minn baħrija,
tikxef karti tal-gazzetta:
stampa ta’ ġemgħa tiġri,
tbassir tat-temp, bil-mappa msaħħba,
u fuq sfond aħmar u iswed,
kelma bajda, Hürriyet,
niedja, imċappsa,
u mkemmxa sew.

Metileme_by_Giacomo_Franco

Map of Lesbos by Giacomo Franco (1597)

The Shapes of Lesvos

An olive-green moth
fluttering or shuddering
below the nostrils of the Anatolian mare.
The roots and stump
of a petrified tree,
each ring reflecting
a thousand years of incoming waves.
A lambda sculpted in stone,
slightly eroded:
Lesbos, with a b,
like the billows battering the beach,
or Lesvos, with a v,
like the Vardar winds
venting over the valleys.

The craft disembarked onto the pebbles –
between Tsónia and Sykaminéa
emerges a head with a million faces.
345 B.C., Aristotle and Pythias
fleeing the turmoil of Assos
after the slaying of her father.
1922 A.D., Ariadne,
Vasilikí, Yiannis,
ousted by the fire of Smyrna.
From 2011 to date, Azra,
Badawi, Jamal, Dunya,
in each boat an entire abjad,
among other alphabets,
journeying on rubber
so as not to be erased by lead.

Lesvos, a photojournalist’s tripod
steadied in the sand
in preparation for the spectacle.
Lesvos, a tent that will not close
on either side,
now set ablaze, now laden with snow,
now opening its wings, taking off,
now stuck to the barbed wire.
Lesvos, the head of a mop
rubbing letters off the ground
to rinse them away,
and perhaps subtract a few numbers
off the spreadsheet
of the Ministry of the Interior.

In Efthaloú, in Paliós, in Mytilene,
a lifevest abandoned on the pebbles,
chewed by a moth,
revealing crumpled newspaper:
the image of a running crowd,
a weather report, with a cloudy map,
and on a red and black background,
a white word, Hürriyet,
sodden, smudged,
and full of creases.

Lesvos SE tipTurkey in background

Advertisements
Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Erbgħin Jum – it-tnedija – 30.12.17 @ Studio Solipsis


ERBGĦIN JUM

Tnedija tal-ktieb il-ġdid ta’ Antoine Cassar
Mużika ta’ Adolf Formosa, Alex Vella Gera u Mark Abela

Is-Sibt 30 ta’ Diċembru, 7 pm @ Studio Solipsis

Pubblikazzjoni ta’ Ede Books
Illustrazzjonijiet: Steven Scicluna
Disinn: Marco Scerri
Editjar: Immanuel Mifsud

Il-mixi. Attività primordjali tal-bniedem, li kulma jmur qiegħda ssir dejjem iktar eżotika, għad-detriment ta’ saħħitna fiżika u mentali. Għal għonq il-mogħdija, fir-ritmu naturali ta’ passejna ladarba s-saqajn jintelqu għal riħhom, hemm il-gost, hemm katarsi mġissma, hemm opportunità biex inqattru minn ġo fina l-mostri li jgħammru f’demmna, f’tifkirietna, jew fl-istħajjil tagħna. Ċans biex insiru, aktarx, tikka iktar umani.

Wara snin ta’ kitbiet sfużi dwar passaporti, fruntieri u mapep, Erbgħin Jum, ix-xogħol il-ġdid ta’ Antoine Cassar, huwa poeżija tul ta’ ktieb li ddur ‘il ġewwa, pellegrinaġġ brutalment personali fil-kartografija miġnuna tal-passat, mingħajr boxxla jew bastun.

Imqassam f’jiem u ljieli, il-ktieb huwa illustrat bi tmien ‘stazzjonijiet’ minn woodcuts ta’ Steven Scicluna, imnebbħa mill-poeżija nfisha. Il-kapitli ta’ binhar jirrakkuntaw mixja, f’pajsaġġi reali jew metaforiċi, mhux biss bħala eżerċizzju iżda bħala mezz ta’ riflessjoni, tindif tad-demm, trawwim tat-tama, jew sempliċi pjaċir senswali. Bejn mixja u oħra, il-kapitli ta’ billejl, frott l-insomnja, jinterrogaw l-iħirsa tat-tfulija u d-dellijiet li għadhom jixħtu fil-preżent.

Ġenn. Għadab. Paranojja. Iżda wkoll, bil-pass il-pass, il-luċidità, il-fehim, u l-possibbiltà tal-fejqan.

ERBGĦIN JUM
(Forty Days)

To walk. A primal activity which is becoming ever more exotic, to the detriment of our physical and mental health. Along the path, once our legs have settled into their own natural rhythm, there is delight, a full-bodied catharsis, an opportunity to sweat out the monsters that dwell in our blood, in our memory, in our imagination. A chance, perhaps, to become a little more human.

After years of random writings about passports, borders and maps, Erbgħin Jum (Forty Days), Antoine Cassar’s latest work, is a book-length poem that turns inwards, a brutally personal pilgrimage in the crazy cartography of the past, without compass or walking stick.

Erbgħin Jum is split into daytime and nighttime chapters, and is illustrated with eight ‘stations’ from woodcuts by Steven Scicluna, inspired by the work itself. Each daytime chapter narrates a walk, in a landscape real or metaphorical, not as mere exercise but as a means of reflection, a cleansing of the blood, a cultivation of hope, or for the simple, sensual pleasure of movement. Between walks, the nighttime chapters, born of insomnia, interrogate the phantoms of childhood and the shadows they continue to cast in the present.

Madness. Rage. Paranoia. Yet at the same time, each small step leads to lucidity, understanding, and the possibility of healing.

Photo: Ede Books

Photo: Ede Books

 

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Passporting in June

This is a busy month for the ‘anti-passport’, with events organised by readers of the poem in different places and across different ‘genres’. An exhibition in Paris, a solidarity action with refugees in Zagreb, a multilingual choir in the Jura mountains, and a theatre production in Athus, Belgium.
From 10th June, as part of the collective exhibition Passeport(e) at the Maison des métallos in Belleville, Paris, Katelia’s Arbre de la diversité is a part-real, part-fictional representation of a ‘family tree’ of diversity. Each frame represents a different family member, and contains a portrait, an object, and a personal story of migration. I feature as ‘le petit-fils / in-neputi’, together with a French Passeport booklet, a short piece on my (complex) relationship with the Maltese language, and a copy of my maternal grandfather’s fake French id card, from the years in which he took refuge in Millau during the German occupation of WW2. More about that story another time, in a future publication of his wartime memories.

zagreb

At sunset on 13th June in Zagreb, members of the Centar za mirovne studije (Centre for Peace Studies) teamed up with the Zagreb Light Brigade and the migrant cooperative Okus doma / Taste of Home, at the Hotel Porin, where asylum seekers are housed. They broke the Ramadan fast together, and an Arabic translation of the final stanza of the Passport was given out to some of the refugees.

The Croatian adaptation of the poem and booklet by a team of ten students of the CMS is almost ready, and will hopefully be presented after the summer. The ‘official’ (or for want of a less bureaucratic word, ‘recommended’) Arabic translation of the Passport by Walid Nabhan is also on its way; the Arabic translation distributed in Zagreb was done by hand, spontaneously, by the mother of a student who came to the poetry workshops I gave in Saint-Claude, in the French Jura mountains, during the second week of May.

On Saturday 18th June, at La Fraternelle / Maison du Peuple in Saint-Claude, a multilingual choir will be singing the final stanza of the Passport in French, Brazilian Portuguese, Spanish, Greek, Italian, Polish, Romanian, and even Maltese (maltais de vache française ?!  😃 ) The choir will be joined by the allophone children (a ‘neutral’ term for immigrant, French as second language) I taught last month, performing their own writings from the workshops, plus extracts of the Passeport poem that they re-wrote according to their own experiences of borders and playground discrimination. One of the writing tasks was to invent and conjugate a verb related to migration, and one of the kids, Lara from Portugal, created the verb passeporter. This conjugation and other writings have been set to music by choir director Stéphanie Barbarou, with whom I gave the workshops. This will be the third time that the kids will be reciting and singing their poems, after performances in front of the town museum and in the school hall.

On Sunday 26th June, at Centre Culturel Athus (a town in southern Belgium bordering France and Luxembourg), actors of Cie Le Grand Asile and Studio Théâtre Luxembourg will be performing Frontières, including extracts of the French Passeport as adapted from the Maltese by Elizabeth Grech. The spectacle is directed by Déborah Barbieri and Fabrizio Leva.

Luckily I’ll be present at Athus, the day after a performance at the Kulturfabrik in Luxembourg, accompanied by actress Sophie Langevin. We’ll be reciting poems from the forthcoming 40 Jum / 40 Days, a book about domestic violence, childhood trauma, and walking as self-therapy. The French translations from the Maltese are also by Elizabeth Grech.

logo-cits-1
In the mean time, I’m also preparing for the Crossing Borders – CITS conference in Mytilene, Lesbos (7-10 July), where I’ll be reading a paper on examples of creative no-border activism. Poetry, cartoons, independent journalism, graffiti and street stickers, and more.
To see the no-borders poem travelling through the voices and efforts of others is at once energising and exhausting – these offshoots of the ‘Passport’ keep me going, but I’m finding it very difficult to keep up. I collaborate with many wonderful people, and I wish I could give each one the time and attention they deserve.

Breathe in, breathe out. I’m now dedicating the bulk of my time to the Passport project, and have quite a mountain to climb – 18 months of activities to document, accounts to sort out, donations to give to the migration associations and collectives I collaborate with, and several new translations to follow up. Step by step. Pass pass. 

Nevertheless, I’m finally realising that the name Passaport Project, the label with which I attempt to englobe the various initiatives born of the poem and booklet, no longer makes sense. It’s all too organic for the word ‘project’; there’s no purposeful direction as such, no mid- to long-term plan, other than catharsis, awareness raising and solidarity through poetry and performance. The poem has taken a life of its own in the voices and actions of others, and it’s better that way.

Still, the presentation of the booklet needs a re-think. It needs to be more solid, clearer in intention, and more easily available. I’ve long been debating, at the back of my mind, whether or not to re-name the booklet with the title Anti-Passport. For more immediate clarity, though I’m not too in favour of beginning with a negative prefix. The inner message is a positive one: a protest poem, a long yet non-exhaustive list of border absurdities and atrocities, but nested in a love poem to humanity as a naturally migrating species. I’d appreciate any comments or suggestions. Time will tell.
I write this at home in Malta, a few metres away from the Mediterranean shore. Why the sea continues to caress the lands that have turned it into a grave, I do not know. Hoping for a clement summer. Judging from the cold numbers of the past few weeks, it’s difficult to be optimistic. The sea rescues continue, not far south from here. Médécins Sans Frontières are busy in the waters of Libya and Greece, and have just announced that they will no longer be accepting donations from the EU, Britian and other states hell-bent at making borders progressively more brutal for the people who have little option but to cross them. A very brave and coherent decision.
Donate to MSF here.
corderaide

 

Meanwhile, we continue ‘passporting’. Heartfelt thanks to all the people accompanying me on this crazy, unpredictable journey. I’d like to say we’re united by the poem – in reality, we’re all over the place, but moving in similar directions. Hopefully, toward a world with open nation-state borders – or no borders at all.

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment

The shape of Lampedusa (reprise)

(Written following a trip to Lampedusa, two years after writing The shape of Lampedusa – part 1)
Detail of mural on the side of the Biblioteca di Lampedusa per bambini e ragazzi, Via Roma

Detail of mural on the side of the Biblioteca di Lampedusa per bambini e ragazzi, Via Roma

After having visited Lampedusa, I see four new shapes in its map.

As suggested by this mural on the side of a children’s library in Via Roma, Lampedusa is the shape of a red-hot iron. Not for flattening the waves, which have long been corroding its surface. Nor for straightening the eddies in the air, the wind is much too strong. In fact, this burning iron is pretty much useless. It could have served to smooth out and erase the creases on the map of the Mediterranean – the imaginary border between north and south, for example. Yet it’s not only the elements that have stopped it from doing so: the continent has decided to put the island to other uses.

Lampedusa is the shape of a rifle. One of countless firearms roaming across this heavily militarised rock. Radar stations pin down its three major capes. Outside the port and town that straddle the trigger, every third vehicle is an army jeep, carabinieri, or guardia di finanza. At the end of the barrel is Albero Sole, the highest and windiest point of the island, with an altitude of 133 m. Just before the cliff, a crucified Jesus keeps his gaze down, avoiding the sight of the 190.5 m NATO-installed transmitter, shooting out radio signals to aid navigation. The barrel points to the sunset in Tunisia, but the signals are intended for travellers from other lands. Among them, the Frontex ships circling the island, sliding steadily along the horizon.

Lampedusa is the shape of a key. It may have dropped into the sea a long time ago, as it has become rough and rusted. It’s been tried on a few doors up north, without any luck. Sometimes it enters, but doesn’t turn. Sometimes it turns, but in a vacuum. The right door may not even exist any more. Or perhaps the door still needs to be built, with its corresponding keyhole. Time will tell.

Lampedusa is shaped like the minute hand of a clock. On Lampedusa, it’s always a quarter to. The population lives in a permanent state of standby. Too little time to start or finish anything, nothing to do but wait for the next scheduled surprise. It may come by sea, it may come by air. A surprise which is always on its way. The iron grows hotter, the rifle continues to aim, the key rusts a little more. Yet time refuses to pass, and the sun remains low in the west. As if the entire planet were still, even as the wind continues to howl, or to whistle its way up the coves.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Lejl 30 (Stħajjel)

Ritratt: Bongo Nyah

Ritratt: Bongo Nyah

Ħadt pjaċir ħafna naqra mill-poeżiji tal-Erbgħin Jum għand il-Bongo Nyah il-Ħamis li għadda, speċjalment bil-kumpanija u l-kuraġġ ta’ Adolf, Alex u z-Zizza jdoqqu warajja. Apparti t-tema fil-bidu ta’ kull taqsima u l-bażi ta’ Lejl 34 (il-poeżija ta’ Ġesù u t-tentazzjoni), il-mużika kienet kollha improvizzata, u d-dinamika ta’ bejniethom sabiħa wisq. Daqqew ħafna aħjar milli diġà kien imwiegħed miż-żewġ sessjonijiet li kienu għamlu fil-garaxx tal-Marsa. F’diversi mumenti xtaqt nieqaf mill-qari ħa nisma’ sew il-mużika u nintilef fiha. Il-beats taz-Zizza, ir-riffs ta’ Adolf u n-noti għall-għarrieda ta’ Alex baqgħu għaddejjin bejn widnejja f’qiegħ il-lejl, u sa jumejn wara. Ħin minnhom ma nafx kontx qiegħed niftakar sew il-mużika jew nikkomponi fuq l-istil tagħhom, tant kien organiku. Prosit Alex tal-idea u talli laqqajtna. Aħfrulna tal-problemi ta’ volum li kien hemm fl-ewwel taqsima, fejn mid-dehra kliemi ma kienx jinftiehem, l-iktar fuq wara. Mill-bqija, kien hemm min fehem; kien hemm min ma fehemx; u kien hemm min qagħad jidħaq – tajjeb ukoll. Grazzi lill-Bongo Nyah u lil kull min ġie. U grazzi lil David Schembri tax-xogħol grafiku.

wiedDil-ġimgħa ninsab il-Wied (dak taż-Żurrieq, b’antonomażja), fl-istess kamra fejn nibtu l-idea u l-ħtieġa tal-Erbgħin Jum fi tmiem is-sajf li għadda. Ftit jiem wara, lura fil-griż tal-Lussemburgu, stenbaħt f’nofs ta’ lejl b’ħasda xxoqq l-għadam, u dak il-ħin smajt f’moħħi l-versi ta’ Lejl 0 u niżżilthom f’salt. Minn hemm ‘il quddiem komplejt nimxi u nikteb ftit jew ħafna kuljum, u issa għaddej norbot l-aħħar truf tas-sensiela. It-tir huwa li l-ktieb joħroġ f’Novembru jew Diċembru, u li nerġgħu nagħmlu l-kunċert-qari bħala tnedija, f’teatru jew sala.

skrivanijaIntant, jumejn ilu u dalgħodu reġgħu saqsewni. “Meta se tiżżewweg, ‘tazzetta’, tagħmel babies?” Niddedika l-poeżija t’hawn isfel – Lejl 30 – lil kull min laħaq ċerta età u għadu jibża’ ‘jazzetta’ u jrabbi familja. (U lil min sempliċement ma jridx – deċiżjoni li iktar ma nikber iktar nammiraha.) Recording mill-garaxx tal-Marsa.

Lejl 30

U seta’ kien agħar. Stħajjel tfajjel jixbhek,
waħdu jigdem id-dlamijiet fir-rokna,

b’ommu tgara l-kotba lejn ras missieru
għax qatta’ lejl ieħor imqajjem jikteb.
Stħajlek ġo loft bi skrivanija ċkejkna
imdawla kemm kemm minn tamboċċ imxattar
jilqa’ t-tisbit tal-isdra tat-tjur bojod
li dabulhom ġwinħajhom f’djul ix-xemx.
Stħajjel il-kaxxa tax-xjaten iddeffes
prodott wara l-ieħor fil-baħħ ta’ moħħok
bit-tifel jiftaħlu u jtenni kull kelma
u joqmos hieni ma’ kull melodija.
Stħajlek tul l-indani ta’ supermarket
titħaxken ma’ kull friża ħa tinġazza
biex ma tismax il-krib u ma tgerfixx
id-daqq taċ-checkout mat-taqtiq ta’ qalbek.
Stħajjel l-ikliet għand familji razzisti
jiddiskutu l-beżgħat tal-aħħar moda,

b’fommok imsakkar ma jmurx tisfa mostru
fuq wara tal-pitazzi tal-iskola.
Stħajlek titlaq mix-xogħol mingħajr ma tifraħ
u ssuqha sad-dar bil-ħmistax fis-siegħa
sa t-tpaqpiq itarrax it-twerżiq f’rasek.
Stħajlek tistartja l-magna maż-żerniq

u ssuqha sieket tul it-textix xitwi
bil-kelma Vladivostok tikber f’fommok.
Stħajlek titkaħħal ma’ mappa ta’ gżira
li ħallejt tegħreq fil-baħar ta’ ħalqek,
u tqarmeċ l-ismijiet u ssoff it-toroq
li jinfdu fil-fewġiet tal-arja mielħa.
Stħajlek taqla’ l-enneżima ċanfira
għax waqqajt farka zokkor fl-art tal-kċina
u int u tgħarraq l-imrar fil-kafè fietel
tiċċassa lejn l-iskorċa blu fit-tieqa.
Stħajjel l-intiena tal-ħalib maħruq
tfakkrek fl-omm li telqitek kontra qalbha
u d-dmugħ maqtugħ li kellek tibqa’ tibla’
biex tiskansa t-togħmiet taċ-ċinturin.
Stħajlek iżżomm b’idejk ma’ tarf is-sink
biex ma tiġġarrafx quddiem il-mistħija
tal-wiċċ abjad karti qed jaħrab ħarstek.
Stħajlek tittawwal fil-bokka ta’ bir,
u tagħlaq għajnejk, u ma ssibx in-nir,
u tiftaħ għajnejk u tara t-twerwir
tal-fatat li kont ħlift li qatt ma ssir.
Stħajlek tigdem ilsienek, idek, fwiedek
biex ma tiżloqx iż-żelqa ta’ missierek.
Stħajlek fanal imsawwat mill-mewġ kiesaħ
tibqa’ xxandar kif tista’ t-tpetpit bati,
tixtieqek vapur minnhom ħa tinkalja
fid-dejl ta’ rdum imxewwek u ħamrani.
Stħajjel l-għeruq mitlufa jrossu m’għonqok.
Stħajlek zokk mimdud bil-friegħi miżbura,
maħkum min-nemel bieżel u l-faqqiegħ.

Jew stħajlek taqla’ għeruqek darba għal dejjem,
stħajlek zokk mimdud u moħfi minn ġewwa
fejn jidħol jorqod tfajjel b’nifsu sielem
jimliek b’ferħ li qatt m’għext jew emmint fih.
Stħajjel rasha tistkenn fil-wied ta’ sidrek,
b’id waħda twennislek is-sinsla mwebbsa
u l-oħra tistrieħ ħafif fuq ix-xehwa
li nsejt li kellek ftit ‘il fuq minn qaddek.
Stħajlek f’qiegħ il-lejl tiskanta ġo qalbek
b’kemm hi iebsa l-imħabba, kemm fraġli l-hena,
u b’wiċċek ġo subgħajk għall-mitt elf darba
terġa’ ssaqsi dan kollu hux vallapena.
jorqod

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Għal għonq it-triq #10: Mark Strand

strandStrand mhuwiex fost il-poeti favoriti tiegħi – l-istil tiegħu filli jinħass iddilwit, u filli wisq klawstrofobiku. Madankollu, it-tiftix ta’ bilanċ bejniethom insibu interessanti, u dan l-aħħar sirt napprezzah aktar. Xlewh fuq li xlewh, u xahar wara mewtu għadhom jixluh sal-lum, b’li kien jikteb poeżija “skura wisq”. Dil-ħaġa tissorprendini, u tħassibni. Ma nafx qattx smajt lil xi ħadd igorr għax isib li l-vrus ta’ Baudelaire, Celan, jew Pizarnik huma pessimisti wisq, jew għax iktar qrib il-mewt milli l-ħajja. Iżda poeta ta’ żmienna, għala għandu jħossu ħati talli jippubblika poeżija ‘skura’ ? Minn meta ‘l hawn il-makabru, il-ġenn, il-paranojja ma baqgħux moda?

Ftit tal-ġimgħat ilu ħarbixt xi osservazzjonijiet dwar il-kitba bħala terapija, u l-perikli tagħha, fosthom il-fatt li wieħed ma jistax jippretendi li jikteb speċi ta’ manwal għall-ħruġ mid-dipressjoni, għax kull dipressjoni hija kumplessa, personalissma, kobba mħabbla ta’ fatturi li wħud minnhom jaf imorru lura għal episodji tat-tfulija li wieħed m’għadx għandu amment tagħhom. Mhux faċli taħrab l-ispeċifiku fl-espressjoni tas-swied il-qalb; jekk tikxef wisq, tissogra li taqa’ fil-banali, iżda jekk tibqa’ biss fuq il-livell tas-simboli tipiċi u ġeneriċi, ukoll. Ħabel stirat, li Strand xi minn daqqiet kien jirnexxilu jaqsmu mingħajr ma jaqa’ u jinstabat mal-art iebsa.

2002

M’iniex qed naħseb fil-Mewt, iżda l-Mewt qed taħseb fija.
Tintefa’ lura fis-siġġu, togħrok idejha, tmelles
il-leħja, u tgħid, “Qiegħed naħseb fi Strand, qiegħed naħseb
li ġurnata minnhom għad noħroġ minn wara, inxejjer il-minġel
jew nerfa’ l-klessidra f’dawl il-qamar, u jitfaċċa Strand
bi ġlekk u ingravata, u flimkien taħt is-siġar għerja
tal-vjali għad interrqu sa belt l-irwieħ. U meta
naslu fil-Misraħ il-Kbir, dak tal-vilel tal-irħam, il-folla
li tkun ilha tistenniena għad tilqagħna bil-krib miġnun tagħha,
u dmugħha, iebes u kiesaħ daqs il-ħġieġ talli trażżan
għal tant żmien, għad jaqa’ u jiċċaqċaq fuq il-ġebel taħtu.
                              Aħħ, jalla ma jdumx. Aħħ, jalla ma jdumx.” 

L-affarijiet inżommhom sħaħ

F’għalqa
jiena n-nuqqas
ta’ għalqa.
Dan huwa
dejjem il-każ.
Inkun fejn inkun,
jien dak li huwa nieqes.

Meta nimxi
nofroq l-arja
u dejjem
l-arja tidħol
biex timla l-ispazji
mnejn għadda ġismi.

Ilkoll għandna r-raġunijiet tagħna
biex nimxu.
Jien nimxi
biex l-affarijiet inżommhom sħaħ.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

On poetry as therapy

via Alfonso Brezmes

via Alfonso Brezmes

Over the past two months, I’ve learnt a lot about writing as therapy. Since early October I’ve written more pages of poetry than I usually muster in a year, though I still have a long way to go. Day poems about walking and madness, night poems in which I confront past and present ghosts one at a time. My latest poem, which begins as one of the darkest, ends on a somewhat positive note, but now I’ve been stuck for a week. I’m nowhere near finished, and need to dig deeper.

Transforming your pain into something meaningful, wild and musical (the Maltese endekasillabu works wonders) can be of significant help, however gradual. But there are dangers.

1. Firstly, you’re walking a delicate tightrope. The most expressive images and emotions will probably rise to the surface whilst you’re half asleep, but at the time of actually writing, you need full concentration. The banality of your thoughts is beneath you, around you, above you. Don’t try to blurt it all out in one go, and don’t be afraid to remain still whenever necessary. And of course, beware of the temptation to simply let yourself fall. Finding the right balance between the literal and the figurative, and the right tone and mood, takes time.

tightropeI used the word ‘banality’ – no one wants to read about your guilt, your hang-ups and your fuck-ups, but that’s not the point. You’re writing first and foremost for yourself. (And by helping yourself, you relieve the pressure off those close to you.) Each depression is highly personal and specific, the result of a number of intertwined factors – some so deeply linked to childhood that you may not remember where or how they actually originated -, so any attempt to write an impersonalised poetic manual for curing depression will be devoid of substance and will soon slip into failure. To poeticise the unpoetic is never going to be easy. Catharsis is to be found in image, metaphor, rhythm, surprise. There is a dark beauty in the macabre, and humour too, but don’t overdo it.

2. Despite the simile of the tightrope, depression is not linear, but moves spirally. It’s inevitable that you will repeat yourself. Use this repetition wisely. Anaphora can be powerful, but can also be a sign of laziness if abused or hackneyed. Each time you mention a particular symbol, try to give it a new trait or a new link. Don’t look for total coherence among poems. Depression and fear contradict themselves continuously.

wied3. Do not over-obsess over a past episode for the sake of your poetry, as you may end up falsifying the emotion, or worse still, deepening your madness or paranoia unnecessarily. Perhaps more importantly, do not cling too tightly to the poetry itself, as if it were your only road to salvation. On a day in which the poem doesn’t seem to want to piece itself together, you’ll have your stomach in a twist and may wish to pack it all in. Don’t wring yourself like a towel for the fun of it. Be patient, and focus on something else – go for a long walk, listen to music, read other poets. Beware also of euphoria upon completing a poem you’re proud of. The higher the wave, the harder it will hit you against the rock when it crashes down.

4. Finally, it’s important to observe the writing process, but not too much. If you re-revise your poems too often, they will lose meaning, perhaps even to the point where you’ll find yourself moving backwards, having to go through the same cathartic process again.

The sooner I get to the final poem in the series, the sooner I can get back to writing about islands, coastlines, maps and migrations. But I can’t rush it. Hopefully this block won’t last for too long. A week without writing has helped me gain some perspective, but I’m desperate to get back into the thick of it. (There are also translations of the ‘Passport‘ waiting in the wings to be revised, edited and printed, and I hate to keep postponing my collaborations with such wonderful people. But I’ll be in touch soon.)

For readers of Maltese, here’s one of the ‘lighter’ examples from the series I’m working on. (Apologies, no English translation yet.)

Grand_Duchess_Charlotte_bridge Jum 11

Il-ġenn dejjem pass ‘il bogħod, jekk mhux inqas.
Oqgħod attent fejn tirfes, u tgħaġġilx.
Il-moħħ bħal żiemel. Trid titgħallem tirkbu
u tiġbidlu l-ilġiem bla tweġġgħu wisq.

Il-werqa niexfa ċċaqċaq hemm taħt sieqek
mhijiex ruħek. Sempliċement ħarifa.
Il-vojt taħt dan il-pont mhuwiex isejjaħ.
It-tokki min-naħa l-oħra tax-xmara
qed idoqqu għax ħinhom u xejn aktar.
M’hemm l-ebda wiċċ fil-forma ta’ dis-siġra.
In-naffar f’nofs l-għalqa mhux mostru antik.
Il-mitt ċawlun itiru bejn iċ-ċmieni
mhumiex qed isegwuk jew jidħqu bik.
Il-mara għaddejja bil-kelb xejn ma tixbah
lil dik li ħlomtha appik li timbuttak
bl-eleganza kollha minn tarf l-irdum.
Il-kelb riesaq lejk. Turihx li qed tibża’,
ħares ‘l hemm ħa taħbi l-abjad ta’ wiċċek,
titlaqx tiġri għax malajr jilħqek bi snienu
ħa jniżżilhom fi rkopptok u jibgħatlek
dil-penitenza kollha għand ix-xjaten.

Għaddew. Ħu nifs twil. Erħih bil-mod. Ħu ieħor.
Erġa’ erħih. Ħu ieħor. Erħih. U ieħor. U ieħor.
Tgħoddx. Tgħoddx sa tmienja. Tgħoddx l-ittri t’isimha
bħalma kont tagħmel int u tgħumha ‘l ġewwa
fid-dlam ċappa lejn ir-ramla moħbija
fil-bidu tal-Wied. Le. Ibqa’ għaddej. Nifs
wara nifs. Pass wara pass. Ħoss l-ossiġnu
jonfoħlok il-pulmuni bħall-qlugħ bojod
ta’ dgħajsa tmewweġ lejn gżira mitluqa.
Ħoss ir-raded ta’ ġildtek jiġmgħu l-melħ.
Ħoss is-sħaba f’rasek teħfief, tiċċara.
Ħoss l-imnifsejn qed jagħrfu l-ħjiel tax-xagħra.
Ħoss iż-żiemel li issa telaq għal riħu
iħaffef kemm kemm it-trott lejn ix-xamma
ta’ ħarrub frisk li ġejja mill-istalla.
Ħoss ir-riedni jiżolqulek bil-ħlewwa.
Ħoss fil-mixja ħielsa s-serħan mill-għafsa.
Għal tikka. Għal mument. Għal ftit. Għal darba.  

trott

 
 
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | 3 Comments