Lejl 24 (Insomnja)

insomnia2Wara ġimgħa bla rqad u bla kitba, l-insomnja tkellmet waħedha. Hemm leġġenda Ġappuniża li tgħid li, meta ma tkunx tista’ torqod, ikun għax dak il-ħin, xi mkien, hemm xi ħadd qed joħlom bik. Leġġenda sabiħa, imma ma naħsibx li hu l-każ. U jien stess, li bilkemm qed norqod, ilni ħafna ma noħlom, jekk mhux b’għajnejja miftuħa.

Il-poeżija t’hawn isfel jisimha Lejl 24, għax parti minn sensiela bl-isem 40 Jum. Poeżiji ta’ bi nhar dwar il-mixi u l-penitenza, poeżiji ta’ bil-lejl fejn inkellem lill-iħirsa wieħed wieħed, l-iktar dawk tat-tfulija li sena ilu reġgħu tfaċċaw, iżda mhux biss. Triq twila lejn il-maħfra u l-ħruġ mid-dipressjoni. Tgħallimt ħafna b’li ktibt s’issa, imma baqagħli xi nterraq.

Lejl 24

Sagħtejn. Tlieta. Tliet kwarti. Siegħa u nofs.
Daqshekk irqadt dil-ġimgħa. Illum saqajja
riedu bilfors jitqaċċtu mill-qasbtejn
ħa jimxu bla ma jġorru l-piż ta’ demmi;
spallejja waqfu joħolmu bil-ġwienaħ,
ħormana għall-ewwel mitraħ li jitfaċċa
ikunx taċ-ċagħaq, tax-xewk, anki tal-għadam;
għajnejja mxawta waħwħu biex jinqalgħu
sħaħ minn ġo ħofrithom u dritt għall-friża,
ħa joħolmu sa tasal ir-rebbiegħa
bid-dewbien fir-ragħwa ta’ baħar xiħ.

U llejla rġajna – għajnejja fuq is-saqaf
isegwu d-dlamijiet ireddnu jreddnu
man-nokkli tas-sħaħar libsin imqaċċta
jgħawġu l-vokali ma’ kull daħqa ħelwa
tidwi mal-erbat ikmamar tal-qalb.
Hemm dil-leġġenda Ġappuniża tgħid
li meta ma tkun tista’ torqod b’xejn
ikun għax tkun imqajjem f’ħolm ħaddieħor –
żgur mhux il-każ, sakemm mhijiex toħlomna
f’xifer l-irdum imxewwek tal-Imnajdra
b’idejha marbutin forma ta’ qalb
resqin inkiss inkiss minn wara dahri
appik li jimbuttawni b’eleganza
għal fuq it-tifrik t’għadmi isfel nett.

Jekk dan xi kastig, jekk jogħġbok, nitolbok,
ieqaf, ħa norqod! Iva, il-messaġġ ħadtu,
għada promise to Jesus nieqaf noħlom
bid-dawl t’għajnejk jilqgħuni fuq it-taraġ,
bid-dawl t’għajnejk jidħquli f’tarf il-Wied,
bid-dawl t’għajnejk fuq din il-ġerħa tħaddar
fuq sidri li berraħtlek kmieni wisq,
bid-dawl t’għajnejk jistkerrhu l-ittri t’ismi
ikun xi jkun il-kliem li jidher taħtu,
bid-dawl t’għajnejk l’ormaj umbraw għal għomri
id-dell t’għajnejja mdendla b’xahrejn ngħas.

Ieqaf, nitolbok, ħa norqod u noħlom
b’wiċċi jdub ftit ftit fir-ragħwa tal-bajja
sa jixxejjen max-xefaq biex qatt aktar
ma nġib quddiem għajnejja d-dawl t’għajnejk.

leggenda Gappuniza

Advertisements

About antoinecassar

Poet, translator, editor, activist http://antoinecassar.info http://passaportproject.org http://mondepasrond.org
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s